ŠPORTNA OPREMA LIPIČ S.P.

Zadnje reference podjetja Lipič s.p. športna oprema :

 

 • Zimsko drsališče v Park Zvezda (Ljubljana pri Sidru)
 • Gasilski dom Medno (gugalnice in množična gugalnica)
 • Igrišče v Iški Loki (košarka in rokometni goli)
 • Osnovna šola Velenje (Zamrežitev oken)
 • Osnovna šola Šentvid (oglasna deska, oprema telovadnice ter zunanjega igrišča)
 • Občina Ilirska Bistrica (kompletno igrišče)
 • Osnovna šola Dr. Ivan Prijatelj – Sodražica (kompletna oprema telovadnice)
 • Osnovna šola na Britofu pri Kranju (omara za rekvizite)
 • Gimnazija in osnovna šola Šentvid (rokometni goli, ograja okrog šole, zaščitna mreža za golom)
 • Osnovna šola Zalog (ograja okrog igrišča v višini 4m. – konstrukcija za košarko)
 • Občina Ribnica (park klopi, tobogani, gugalnice in množične gugalnice, košarke, goli, smetnjaki, stojala za kolesa, zarisovanje črt)
 • Občina Dobrna (zunanja stojala za odbojko na mivki
 • Železničarsko društvo Maribor (odmična stenska konstrukcija za košarko)
 • Občina Žiri (konstrukcija za košarko)
 • Občina Gorenja vas (konstrukcija za košarko, rokometni goli, zarisovanje igrišč)
 • Bolnica Golnik (oprema sprejemne pisarne: klopi, smetnjaki, itd.)
 • Osnovna šola Miren (kompletna oprema telovadnice in igrišča na podružnični šoli Kostanjevica na Krasu)
 • Občina Laško (kompletna oprema zunanjih igrišč: goli, konstrukcije za košarko, klopi, smetnjaki, itd.)
 • Turistično društvo Slavnik – Podgorje (oprema zunanjega igrišča)
 • Osnovna šola Mirna (oprema telovadnice)
 • Osnovna šola Škofja Loka (oprema telovadnice in zunanjega igrišča)
 • Občina Novo Mesto (oprema zunanjih igrišč)
 • Športna dvorana Šoštanj (oprema športne dvorane)
 • Športna dorana Markovci (oprema športne dvorane)
 • Športna dvorana Podlehnik (oprema športne dvorane)
 • Športna dvorana Muta (oprema športne dvorane)